Aspire: Ina’s Tale – recenzja

Wieża: Element dosłowny bądź alegoryczny bardzo wielu utworów w sztuce. Wieża jest również jednym z boahterów gry Aspire: Ina’s Tale. Ów budynek jest przedziwną konstrukcją zasilaną przez sny uwięzionych weń osób. Jedną z takich osób jest Ina, pewnego dnia budzi się ona ze snu, nie wie skąd się tu wzięła, jak długi czas spędziła i czemu akurat teraz dane jej się wybudzić…..